©  Foto:

Dueholm Kloster

Udstillingerne på Dueholm Kloster finder man i fire af stedets smukke bygninger. Man køber sin billet i museumsbutikken, og herfra sendes man ind i den store fredede bygning, som blev etableret af Johanittermunkene. Siden kommer man rundt i de øvrige charmerende bygninger.

Man kan gå på opdagelse i et hav af genstande og gode fortællinger fra Mors’ kulturhistorie. Blandt andet kan man opleve historien om Nykøbings udvikling, blive klogere på Dueholms historie som kloster og herregård, se spændende fund fra områdets oldtid, få fortællingen om søfart og fiskeri på og i Limfjorden omkring Mors, udforske et væld af fascinerende genstande fra øens historie, samt besøge spændende særudstillinger.   

Kloster

Dueholm Kloster blev grundlagt før 1371 af Johanniterordenen. Ordenen, der blev dannet i forbindelse med korstogene, oprettede klostre rundt om i Europa, for at tjene penge til at forsvare kristendommen i det Hellige Land. Især deres hospitalsvirksomhed var en indbringende kilde for ordenen. Dueholm Kloster var ordenens sjette kloster i Danmark.

Ved reformationen i 1536 blev danske klostres gods inddraget af Kronen, heriblandt også Dueholm, som var blandt de sidste steder reformationen blev gennemført. Munkene fik lov til at blive boende på klostret, men det var strengt forbudt at optage nye medlemmer. Den sidste prior, Mester Jacob Jensen, døde i november 1559.

Kongeligt Len

Dueholm Kloster blev omdannet til kongeligt len og givet i pant til Niels Lange af Kong Christian III i 1539. Blandt en lensmands forpligtelser var indsamling af skat og at stille krigsfolk til rådighed for kongen. Han skulle også vedligeholde lenet, men Dueholms bygninger begyndte langsomt at gå i forfald. Det blev ikke bedre, da Dueholm blev besat af kejserlige tyske tropper i 1627, som brugte meget af hovedbygningens træværk som brændsel.

Udbedring af skaderne hjalp meget lidt, da Dueholm igen blev besat i 1657, denne gang af svenskerne. Krigene var dyre for Kronen, der nu var nødt til at afhænde gods, heriblandt også Dueholm, til kreditorerne.

Herregård

Kronen solgte Dueholm i 1664 til Poul von Klingenberg, men de første mange år var godset præget af mange ejerskifter. I 1752 gik Dueholm en ny æra i møde, da godsets forvalter gennem tyve år, Anders Christensen Tøttrup, købte herregården. Det blev begyndelsen på en rolig periode for Dueholm, der blev udvidet og forbedret gennem fire generationer af Tøttrup-slægten.

I 1845 var det dog slut, og resten af århundredet var godset igen præget af mange ejerskifter.  Jorden blev solgt fra og udstykket og i 1898 var der kun gårdspladsen, haven og en smule eng tilbage. Der var planer om at rive den gamle hovedbygning ned og udstykke det resterende område.

Museum

Morslands Historiske Museum, der var blevet oprettet i 1901, stod i 1908 og manglede lokaler til museets samlinger og udstillinger. Blikket faldt på Dueholm, og man gik straks i gang med at samle penge til at købe hovedbygningen. Det lykkes at få finansieret halvdelen af købssummen gennem finansloven, mens resten blev bevilget fra Nykøbing Kommune.

24. oktober 1909 kunne museet for første gang slå dørene op for besøgende på Dueholm Kloster. I løbet af 1900-tallet erhvervede museet de omkringliggende bygninger, der i dag bruges til udstillinger. I 2015 skiftede museet navn til det mere moderne klingende Museum Mors.

Dueholm Kloster er en del af Museum Mors.

Når entre billetten er betalt kan man, indenfor året, komme gratis ind på: Dansk Støberimuseum og Fossil- og Molermuseet.

Museum Mors

Dueholm Kloster er en afdeling af Museum Mors. Det er muligt at købe en fællesbillet. Hvis man køber en fællesbillet, kan man, indenfor året, komme gratis ind på: Støberimuseet og Fossil- og Molermuseet
Du kan læse mere mere på Dueholm Klosters hjemmeside.