©  Foto:

Dyk ved Klarskovgaard

Klarskovgaard er en særlig flot undervandslokalitet med et unikt stenrev. Stenene er efterladt af gletsjere under sidste istid. Nogle steder ligger stenene spredt, men man kan også finde stenbunker. Hullerne mellem sten danner vigtige levesteder for utallige dyr.Både de fisk du kender fra fiskehandleren, men også sjældnere arter er omkring stenrev for at finde skjul og føde. 

Stenene starter helt inde ved stranden, og man skal således passe på glatte sten, når man går i vandet. Det er alle anstrengelserne værd. Fra en meter og udefter finder man kæmpe sten spredt ud over havbunden i hele området. 
Stenrev skiller sig ud fra så mange andre danske dykkersteder ved, at der er så meget forskelligt liv. Stenrev som ligger på lavt vand får rigeligt med lys og er tit dækket af tangbevoksninger. Dykker man dybere ned langs stenrevet når mindre og mindre af solens lys ned. Her er rødalgerne dominerende. Længere nede igen begynder dyr som muslinger, dyriske svampe og anemoner at dominere. Mange dyr bruger nemlig stenrev på samme måde som tangen – til at sætte sig fast på.

Du kan stort set finde alle forskellige fisk på denne lokalitet. Det ved marsvin og sæler så de kommer her for at finde føde.

Ulk
Ulken er en dårlig svømmer, men er en rigtig mester i at gemme sig. Den holder særligt til på store sten, hvor den ligger helt stille. Den laver store pletter på sin overflade, og falder helt sammen med bundtypen. De store pletter opløser også fiskens form. Hvis du er god til at bruge øjnene, vil du opdage ulken.
Den har en kæmpe mund og kan sluge en krabbe i en mundfuld. Måske derfor har den fået navn efter dem fra København….


Stenbider

Hvert forår kommer den voksne stenbider på besøg her for at lægge sine æg. Ungerne kan du finde her hele året.

Sikkerhed
Følg altid reglerne i henhold til dit dykkercertifikat.
Husk at du selv er ansvarlig for din sikkerhed.
Ved dykning bør du være opmærksom på: 
1. Der kan være strøm i Storebælt
2. Strøm kan variere i styrke og retning
3. For at opnå sikkert dyk bør der være mindst to personer
4. Brug overfladebøje

Hvis uheldet er ude! Ring 112. Oplys at du befinder dig ved:

Skovstranden (Klarskovgaard strand / Søskær mose) 
Korsør Lystskov
4220 Korsør
Rednings nr: P 862