©  Foto:

Egå Engsø

Egå Engsø tæt ved Aarhus er et naturskønt område for både små og store med et rigt fugle- og dyreliv.

Tag på udflugt med hele familien

Det børnevenlige område danner de perfekte rammer til en sjov oplevelse i naturen, hvor man kan lave mad på bål og pakke soveposerne og overnatte i de gratis shelters. På den rå og naturprægede legeplads kan børnenes sanser blive stimuleret. Legelandskabet er indrettet med et Stenaldertema, der indbyder til et afbræk fra hverdagen med alsidig leg og læring.

Sjældne fugle og flotte fisk

Egå Engsø er et stort tilholdssted for mange kendte og sjældne fugle, der yngler og holder til i de flotte omgivelser. Du får et flot udsyn over hele området fra fugletårnet, hvor der hænger plancher over nogle af de mange fugle, der er set ved Egå Engsø. Hver fugleillustration er forsynet med artsnavn, så du selv kan foretage bestemmelse af de fugle, du ser fra tårnet.

På gode dage kan du se op til 10.000 rastende fugle, der er på træk til eller fra deres vinter- og sommeropholdssteder. Er du heldig, kan du spotte sjældne fugle som den sorthalsede lappedykker og lille præstekrave, sjældne rovfugle som havørn, fiskeørn, hedehøg, lærkefalk og vandrefalk eller smukke og ualmindelige fugle som tranen og isfuglen, der også er set i området.

Liv under vandet

Under vandet er der også liv. Egå Engsø er både hjem for den glubske gedde, skrubber, skaller, havørreder, ål, aborrer og den nipiggede hundestejle, og i vandkanten kan du finde salamandere, skrubtudser og butsnudet frøer.

Hvis du står meget tidligt op, kan du være heldig at se rådyr, der kommer ned til søen for at drikke. Læs mere om områdets mange dyr og planter i Aarhus Kommunes pjece, der også indeholder en række kort over området.

Med rundt til fods eller på cykel

Hele vejen rundt om søen er der anlagt stier, der både er velegnet til at gå og cykle. Hele turen er 5,2 km. Hjerteforeningen har opsat kilometermål, så du løbende kan følge med i, hvor langt du har gået eller cyklet. Undervejs kan du tage en velfortjent pause og nyde den smukke natur på en af de mange opstillede bænke.

Let at komme til

Der er to P-pladser med gode adgangsforhold. Den ene ligger på Lystrupvej syd for motorvejsfletningen, den anden ligger på Viengevej 7, 8240 Risskov.

Se, hvad andre deler på Instagram

#egåengsø #visitaarhus #visitaarhusregion