©  Foto:

Egebæksvang Skov

Egebæksvang er en lille, kystnær løvskov umiddelbart syd for Helsingør.
Skoven udgør et areal på 118,8 ha og rummer udover arealer med hhv. bøg og løn, mindre arealer med eg hhv. ask. En lille askemose øst for jernbanen i skovens sydlige ende danner overgang til det mose- og overdrevsareal, der udgøres af Store Made (Store og lille Egebæks Mose).
Skoven byder således på en bred vifte af biotoper og er en spændende publikumsskov.