©  Foto:

Egeris Kirke

Egeris kirke gennemgik fra 2017 - 2018 en gennemgående ombygning, så den nu fremstår som et spændende kirkebyggeri med et helt unikt lysindfald.

Man begyndte indsamlingen til den gamle kirke i december 1944 i "Skive søndre sogn" (Brårup-Egeris-Bilstrup-området). I løbet af 15 år lykkedes det at indsamle knap 190.000 kr. eller 45% af kirkens byggesum på 418.000 kr.

Egeris’ første kirke er tegnet af arkitekt Holger Jensen, København. Den 16. oktober 1960 blev "Skive Søndre Kirke" indviet under stor festivitas, dog i skyggen af debatten om kvindelige præsters plads i Folkekirken, idet en af de første kvindelige præster i Jylland, Helga Jensen, var blevet ansat ved kirken til biskoppens fortrydelse. Kirken blev opført på bar mark, omtrent midt i området, som dog først blev bebygget i de følgende år. I 1974 havde de nye kvarterer så mange indbyggere, at sognet udskiltes fra Skive og blev til Egeris sogn.

Den modernistiske kirke blev opført i gule mursten (som det samtidige Skive Seminarium (nu gymnasium) på Egerisvej). Et vigtigt element for arkitekten var ’hjemlighed’, hvorfor kirken indeni fremstod som en (stor) dagligstue med gule mursten også på indervægge, brune sten på gulvet og stole. Alterbord, knæfald og prædikestol i fyrretræ.

I marts 2017 påbegyndtes en gennemgribende ombygning af kirken, fordi kirkerummet og dets omliggende lokaler og faciliteter efterhånden fremstod slidt og på grund af pladsproblemer. Siden kirken blev bygget er befolkningstallet steget, så der nu bor næsten 7000 indbyggere i sognet, hvilket er dobbelt så mange, som da kirken blev bygget. Kirken blev genindviet den 20. maj 2018 igen under stor festivitas i en stuvende fuld kirke.

Den nye kirke er tegnet af Tegnestuen Regnbuen, Aarhus, nu fusioneret med Rubow Arkitekter. Den gamle kirkes grundlæggende proportioner er bevaret, men strammet op, løftet og lysnet. Den nye kirkes ide er at byde lyset indenfor i det harmoniske rum og lade det forkynde med. En solrig dag er det særligt tydeligt.

Kirken er åben alle dage kl. 8 - 18.

Kilde: Egeris Kirkes hjemmeside.