©  Foto:

Egholm Slotsruin

Lige nord for Rold Skov ned mod Lindenborg å ligger voldstedet Egholm slot. Stedet har tidligere været omkranset af egekrat - deraf sikkert navnet.

Anlægget er jævnaldrende med andre såkaldte tilflugtsborge, der alle daterer sig til 1300-tallets urolige tider. I begyndelsen af 1300-tallet var store dele af landet pantsat til danske og holstenske stormænd. Da Christoffer d. 2 døde i 1332 var landet uden konge i 8 år, rundt om gærede uroen, og mange steder brød modsætningerne ud i lys lue. For stormænd med pant i dansk jord var der god grund til at sikre sig bag beskyttende volde og mure.

Egholm slot har haft en forløber i engen 200 m syd for voldstedet, hvor der er udgravet rester af et befæstet, træ-bygget tårn fra ca. 1334. Hurtigt begyndte man dog at opføre voldstedet Egholm slot med voldgrav, 2 borgbanker og teglstensbygninger. I 1374 lykkedes det den nye konge Valdemar Atterdag at købe ejendommen Egholm, muligvis under tvang. Dronning Margrethe arvede ejendommen Egholm, og skænkede den til Aalborg Kloster mod at borgen blev nedrevet.

I dag ligger borgbanken som en, til dels, overgroet forhøjning, dækket af forblæste tjørne og slåenbuske og enkelte vilde hyben. Man kan dog stadig se mursten i de sammensunkne volde, og det er for Himmerland et betydeligt mindesmærke fra middelalderen.