©  Foto:

Egnshuset Ranestedet

Ejendommen, der i dag fremstår som et mindre stråtækt hus med et udhus, indeholder diverse landbrugs- og husholdningsredskaber samt møbler fra medio 1900-tallet.

Varpelev har højest sandsynligt fået sit navn efter kong Varpe, som boede her i jernalderen. Ifølge stednavnsforskere skulle endelsen: - lev stamme fra omkring Kristi fødsel og betyde: arv. Varpelev betyder altså: Varpes arv. 

Egnsmuseet Ranestedet er oprettet 27.okt. 1990. Fra den ca. 4.500 m2 store grund er en pragtfuld udsigt over en del af Tryggevælde Ådal. I nederste halvdel af grunden vil blive indrettet en museumshave med gamle danske planter og buske samt en tumleplads for børn. Bag bygningen er et mindre areal med frugttræer og kålhave.

Matriklen såvel som landsbyen Varpelev hørte i middelalderen til herregården Gjorslevs jorder. På denne var opført hovedgården Varpelevgård, som i 1200-tallet ejedes af kong Erik Glippings kammermester, adelsmanden Rane Jonsen. Varpelevgård nedbrændte totalt omkr. 1365 og blev ikke genopført.

Den på grunden i dag beliggende mindre ejendom er bygget 1778 i stevnske kridtsten af fæstebonde, lægsmand og bondefoged Jørgen Hansen. Huset blev efter skiftende ejere solgt til Vallø Kommune i 1985 for i 1990 at blive overdraget til den Selvejende Institution Ranestedet, som nu har ansvaret for ejendommens bevarelse og vedligeholdelse.Den overfor beliggende Varpelev Kirke er opført af Rani-slægten, som ejede Gjorslev gods i 11-1200 tallet. Kirken ejedes indtil 1910 af Gjorslev Gods. Kirken er opført ved anvendelse af  kridtsten og røde sten fra den nedbrændte Varpelevgård.

Læs mere på hjemmesiden.