©  Foto:

Ejegod Mølle

Ejegod Møllen blev opført i 1816 og er en hollandsk 8-kantet kornmølletype med løgformet hat.

Møllen hører ind under gården Ejegod og har siden 1936 været ejet af Nykøbing F. kommune .

Men siden 2003 har Ejegod møllelav overtaget møllen og de er på nuværende tidspunkt igang med en gennemgående restaurering.

Møllen og møllehuset er enestående, da de er oprindelige.

Fri entrè.