©  Foto:

Ejsing Kirke

Ejsing Kirke ved Vinderup er en af Danmarks største landsbykirker, bygget i det 12. århundrede af tilhugne granitkvadre og med 5 karakteristiske gavle mod nord.

Kirken rummer blandt andet senmiddelalderlige kalkmalerier fra omkring 1500, en smukt udskåret prædikestol og anden udsmykning. Det skyldes tilhørsforholdet til den tidligere herregård "Landting" i sognet.