©  Foto:

Elbodalruten - 8 og 10 km vandrerute

Elbodalruten er en 8 og 10 km lang vandrerute, der fører dig igennem det smukke naturområde Elbodalen.

Skøn naturoplevelse på Elbodalruten

Den offentligt anlagte vandrerute Elbodalruten gør det nemt at opleve Elbodalen, Fredericias største sammenhængende naturområde!

Afmærket rute med udvalgte punkter

Elbodalruten er optegnet af Fredericia Kommune og afmærket med røde trekanter. Du kan følge ruten ved at gå efter de røde trekanter langs stien, eller du kan følge det rutekort, der findes i folderen om Elbodalruten i den blå boks til højre eller via dette link. I folderen finder du også information om de kulturminder og særligt udvalgte punkter, som du passerer undervejs.

8 eller 10 kilometer? Valget er dit!

Elbodalrutens fulde længde er 10 km, men det er muligt at tage en genvej, der afkorter ruten til 8 km. Du kan se genvejen på kortet i folderen om Elbodalruten. Ruten går gennem kuperet terræn og strækker sig over skovstier, grusveje og asfalterede veje.

Parkering ved Elbodalen

Der er flere muligheder for parkering ved Elbodalruten. Du benytte parkeringspladsen ved Kongsted Engvej 24, eller du kan parkere ved Taulov Station. Se oversigt over parkeringsmulighederne på folderen om Elbodalruten. På kortet i folderen kan du også se placering af informationstavler på ruten. 

Naturområdet Elbodalen - formet af istiderne

Elbodalen strækker sig fra den nordligste til den sydligste del af Fredericia Kommune og er en lang tunneldal formet af istiderne; visse er dalens skrænter op mod 40 m høje. Elbodalens landskab er kuperet og har en meget varieret natur.

Se både oddere, isfugle og sjælden orkidé

På grund af det afvekslende landskab med både fugtige og tørre naturområder, har Elbodalen et rigt fugle- og planteliv. Besøger du området, kan du opleve fugle som isfugl, pungmejse og rød glente, der har området som ynglested. Du kan også være heldig at spotte nogle af de oddere, der holder til i Elbodalen. Den sjældne orkidé maj-gøgeurt, der er et tegn på artsrige naturenge, vokser flere steder i Elbodalen. I området findes også natur- og kulturminder fra ældre tid. 

I bunden af dalen løber Spang Å, som har sit udløb i Vejle Fjord.

 

Se, hvad andre deler på Instagram 

#elbodalen #visitfredericia