©  Foto:

Ellipse

Skulpturparken er smukt beliggende i område ned til Susåen. Den udføres i flere etaper og består af følgende:

1. Fontæne ca. l m høj, 10 x 10 m, bestående af et betonfundament, hvorover der ligger en stålplade, hvis overflade er formet som en labyrint. Vandet vælder ud over stålpladen, ned i labyrinten og videre i en vandrende rundt i terrænet.

2. 60 cm cirkelformet forhøjning, beplantet med bøgehæk, dannende en labyrint.

3. Betonkonstruktion, 13 m. med siddepladser.