©  Foto:

Elsehoved

En af Østfyns store klassikere. Nedenfor det lille fyr på selve hovedet kan du fiske året rundt. Vadefiskeriet i bugterne syd og nord for pynten er bedst i forårsmånederne. Husk at det meste af den nordlige bugt er fredet fra 16. September - 15. Januar og vær opmærksom på fredningsbæltet ved Vejstrup Å.

Parkering i skoven nord for Elsehoved.