©  Foto:

Erik af Pommerns Mindebrønd

Skulpturen Erik af Pommerns Mindebrønd står på Axeltorv centralt i Helsingør. En bronze staue af kongen er placeret højt på en monumental sokkel af kalksten, omgivet af et lavt vandbassin. På forsiden står teksten: "Mit haab staar til havet". Rundt om soklen står teksten: "D. 2. juni 1426 gav Kong Erik Helsingør privilegier som købstad. Han indførte på samme tid Øresundstolden samt byggede slottet Kronborg og Karmeliterklostret. Øresundstolden ophævedes 1857. 1574 og følgende år nedrev Frederik d. 2. slottet Krogen og byggede på samme sted Kronborg slot og fæstning. Byens borgere og Ny Carlsbergfondet rejste 1926 denne brønd."

Mindebrønden er udført af billedhuggeren Einar Utzon-Frank og den blev afsløret i forbindelse med Helsingør Købstads 500 års jubilæum i 1926.