©  Foto:

Esehusene i Nymindegab

Esehusene fra 1800-tallet kan ses lige nedenfor Nymindegab kro. Disse huse blev brugt til opredning af fiskegarn og opbevaring af fiskeredskaber samt bolig for esepigerne, hvis opgave det var at sætte madding (es) på linerne. I dag har man rejst 3 af disse huse igen, som en nøjagtig kopi af de originale, der er flyttet til Frilandsmuseet ved København.

Mod Nymindegab Strand finder du 3 små stråtækte hytter nede i bunden af Ringkøbing Fjord. Esehusene er frit tilgængeligt, og hvis du ønsker at spise din madpakke ved hytterne, er dette muligt.

Historien omkring Esehusene lyder, at omkring 1816-1880 var der om foråret mange, der fiskede fra Nymindegab. På dette tidspunkt var geografien helt anderledes, og passagen til Vesterhavet fandtes nemlig ved Nymindegab (kaldt Gabet), og ikke ved Hvide Sande som den er i dag. Stedet var fyldt med aktivitet fra foråret og sommeren igennem.

Tjenestekarle – og piger kom fra gårde inde fra landet, og boede i de små esehytter fra april indtil Skt. Hans. Tre af boligerne var for mandskab og et var redskabshus, hvor man satte madding på krogene.

Esehytterne er lavet som A-huse, som i området kaldes knæhuse eller spændhuse. Spændhuse var tidligere meget almindelige at finde ved vestjyske gårde.

Hytterne er konstrueret af det forhåndenværende gods. De skæve stykker træ er sikkert strandingsgods, og gulvet er belagt med blandt andet skibsluger samt andre uens materialer.

Årsagen til hytternes navn er, at påsætnnig af madding hedder ”at ese”. Dette job var pigernes, og der var en esepige for hver fisker. På en dag kunne en pige nå at klargøre fire bakker med hver 600 kroge fordelt på tre liner, altså 2.400 i alt, hvilket var den mængde en fisker kunne nå at sætte på en tur.

De originale Esehuse er flyttet til Frilandsmuseet ved København, og man har derfor rejst 3 af disse huse igen, som en nøjagtig kopi.