©  Foto:

Estvadgård Plantage

Estvadgård plantage er beliggende ved Flyndersø og Skallesø og består af ca. 600 ha plantage med hede. Plantage blev plantet omkring 1882-83 og har været drevet som nåletræsskov med en del eg og bøg. Flora og fauna er som man typisk finder dem i nåletræsplantager, plantet på let jord vest for den jyske højderyg. Langs Flyndersø betegnes plantagen som en naturegeskov med rester af en oldtidsskov. Udsigten langs Flyndersø og Skallesø kan beskrives som noget unikt.

Estvadgård plantage indeholder med sine jordfaldshullet et levn fra istiden. Her skal specielt Mørkesø nævnes, som er et vandfyldt jordfaldshul med en bredde på over 200 meter og en dybde på 15 meter. Estvadgård plantage er privatejet og hører under Gunderslev Holm Gods. Plantagen er åben i henhold til Naturbeskyttelseslovens bestemmelser, men der går ingen offentlig vej gennem plantagen.