©  Foto:

Feldballe Kirke

Feldballe Kirke har sammen med sine omgivelser en lang og spændende historie. Her skal kun berettes nogle få karakteristiske træk, dog så meget at man kan få et indtryk af stedets særpræg.

For en hel del år siden blev der i nærheden af Langesø udgravet en teglbrændeovn, der gik tilbage til 1200-tallet. Teglstensrester blev sammenlignet med munkestenene i Feldballe Kirke, og lerprøver fra et område, der kaldes for De røde Grave, beviste at Feldballe Kirkes sten var både brændt og formet i sognet og af sognets råstoffer.

Man konstatere også, at lergravene og teglovnen havde leveret munkesten til det Møllerup, som marsk Stig Andersen lod bygge. Han var altså også kirkens bygherre. Derfor må skibet og koret være bygget inden marsk Stig blev fredløs og landsforvist, hvilket skete i forbindelse med mordet af Erik Klipping i Finderup lade. "Kongen blev dræbt på sit leje i Sankt Cæcilie nat (22. november 1286) af sine egne mænd, dem han havde elsket højest".
Besøg kirken: Åben hver dag kl. 8-16