©  Foto:

Feldballe Præstegård

Feldballe Præstegård

Præstegården er bygget omkring 1688 og fredet. Tag- og murværk er fornyet i 1928, men bindingsværket er det gamle.

Bygningen nord for præstegården med stråtag er et såkaldt Bararfredshus. Dets historie er ikke fuldt opklaret, men det er noget ældre end præstegården.

Under østenden findes en stensat kælder, der har haft funktion som fangekælder. Hele bygningen kaldes Kong Hans' lade, idet man fortæller, at Kong Hans har overnattet i den, da han rejste rundt i sit rige (Han var konge fra 1483 til 1513).

Tæt ved Feldballe by ligger Øjesø, Dråben og Langesø. Der er mulighed for smukke vandreture omkring søerne.