©  Foto:

Fisk i Hald Sø

Hald Sø ligger i et helt unikt naturområde ca. 5 km syd for Viborg. Søen ligger i et område, som har været fredet siden 1947.

Hald Sø er 342 ha stor og enkelte steder helt ned til 31 m. dyb. Mod syd og øst er søen omgivet af stejle skrænter, hvor terrænet nogle steder når højder på over 80 meter.

Fiskeri

Du skal have fisketilladelse til fiskeri.

Al fiskeri SKAL foregå fra båd påført Fussingø Statsskovdistrikts bådnummer. Øvrig tilladelse fås hos den lokale skovfoged.

Fra bredden ud for parken ved Hald Hovedgaard samt i mølledammen ved Dollerup Mølle kan fiskes uden fiskekort men med det statslige fisketegn.

Brug af naturlig agn er STRENGT FORBUDT, medmindre det er fra Hald Sø.

Se et kort over Hald Sø her.

Se, hvad andre deler på Instagram

#visitviborg #visitaarhusregion