©  Foto:

Flodbæk

Flodbæk er en særlig bæk som snor sig gennem landskabet. Følg bækken ned mod kysten og nyd naturen. 

Flodbæk og Vesterklit er to sammenhængende fredninger, der har skabt et åndehul midt i store sommerhusområder med flotte og varierede klitlandskaber.

Flodbækken baner sig her vej i et snoet forløb. Det er lykkedes at få områderne fredet, inden sommerhusudstykningerne også nåede frem hertil.

Fra Floddalsvej findes fine stisystemer langs Flodbæk mod kysten.