©  Foto:

Flyndersø og Hjelm Hede

I 1870'erne forsøgte man at tørlægge Flyndersø for at få mere landbrugsjord. Man flyttede søens afløb, gravede kanaler langs søens bredder og byggede en dæmning syd for Snævringen. Men dæmningen blev flere gange gennembrudt, og projektet blev opgivet. Man kan stadig se kanalerne, men dæmningen er nu helt væk. I 1934 blev store dele af Hjelm fredet, og i 1967 blev fredningen udvidet til resten af Flyndersø-området.

Flyndersø-Hjelm Hede er et fredet område på 1200 ha med en helt enestående natur.

Der er afmærket 3 vandreruter i området, som man har adgang til fra 3 parkeringspladser, og i den østlige ende af søen er der en badestrand. Stranden er 5 m bred og består af sten og græs, og søbunden er sand og sten. I den nordlige ende af søen ligger den tidligere vandmølle, Flyndersø Mølle, som rummer en lille udstilling om området, og den er åben fra påske til og med efterårsferien. Udstillingen fortæller også om rakkerne, der i 17- og 18-hundredtallet vandrede rundt på heden og levede af at tigge og påtage sig forefaldende arbejde.
Flyndersø, som er Danmarks største hedesø, blev dannet, da isen smeltede bort i slutningen af den sidste istid.  De største isblokke efterlod store fordybninger, som fyldtes med vand og dannede søen. Mindre isblokke dannede mindre huller, som forblev tørre, som dem på Hjelm Hede. Efter at have været dækket af skov, blev området brugt til marker og græsning, men den hårde udnyttelse af den sandede jord førte til, at heden bredte sig ind over de dyrkede arealer. Dette skete mange andre steder i Jylland, hvor heden engang dækkede mere end 40 %.

Flyndersø har et rigt fugleliv med både trækfugle og ynglefugle. I foråret og efteråret holder store flokke af ænder og stor skallesluger til her, og om foråret kan man også se den toppede lappedykker. Ved Snævringen er der gode chancer for at se isfugle, og i perioder kommer fiskeørnen på besøg i området.
På Hjelm Hede findes de fleste typiske hedeplanter som hedelyng, revling og tyttebær. Nogle få steder kan man også finde blåbær.

Det er tilladt at sejle i kano, kajak eller robåd i den nordlige del af Flyndersø fra den 15. juni til den 1. oktober fra kl. 9-18. Der kræves registreringsnummer, som i begrænset omfang kan købes hos Hessellund Sø Camping, tlf. 97 10 16 04. Her kan der også lejes kanoer.

Link til Fugleværnsfondens hjemmeside: http://www.dof.dk


Oplevelser tæt ved ruten

Rønbjerg Hede

Ad hedestier i natmandsfolkets fodspor