©  Foto:

Frederiksbroen

Frederiksbroen over Odense Å er Danmarks første vejbro af støbejern. Den blev bygget i 1844 og erstattede den gamle træbro, Møllebroen, der oprindeligt hed Møglebroen /Den Store Bro). Frederiksbroen er navngivet efter kronprinsen, den senere Kong Frederik den 7., som dengang var guvernør over Fyn og boede på Odense Slot. 

Frederiksbroen blev indviet på kronprinsens fødselsdag den 6. oktober 1844 ved en ceremoni overværet af både ham selv og hans far, Kong Christian den 8. Ved samme lejlighed skiftede vejen navn fra "udenfor Møllebro" til Frederiksgade. 

I dag kan du stadig se den flotte støbejernsbro, der er særligt flot set fra stien langs med Odense Å. Fra Å-stien kan du komme op på Frederiksbroen via trapper, så du kan komme tæt på de elegante gelændere.