©  Foto:

Frihedsmonument

Frihedskæmperen er en ca. 4 meter høj beton skulptur lavet af billedhugger Arne Bang fra Fensmark. Skulpturen blev opstillet ved foden af ”Munkebakken” i 1955 på 10-års dagen for befrielsen.

Statuen blev købt af penge der var indsamlet blandt foreninger og private borgere.

Frihedskæmperen har siden den blev opsat være brugt ved den årlige markering af befrielsen til samlingspunkt for nedlæggelse af kranse.

I 2016 i forbindelse med flytningen af Frihedskæmperen, skilte den af i de oprindelige dele. Figuren som blev delt i tre, gennemgik derefter en reparation inden den blev sat op på den nye plads på Grønnegades Kaserne