©  Foto:

Frihedsstøtten

Frihedsstøtten på Vesterbrogade ved Københavns Hovedbanegård er en 20 meter høj obelisk, rejst uden for Københavns volde til minde om stavnsbåndets ophævelse ved landboreformerne fra 1788. Monumentet stod færdigt i september 1797.

De fire statuer, der står rundt om obelisken, forestiller kvinder og symboliserer troskab, bondeflid, tapperhed og borgerdyd. På støtten står en inskription skrevet af Thomas Thaarup.

Nedtaget og genopført

I forbindelse med byggeriet af Hovedbanegården blev monumentet i 1909-10 nedtaget og genopført 5,3 meter øst for sin oprindelige placering.

Frihedsstøtten blev renoveret første gang i 1850-1851. I 1999 blev monumentet genindviet efter en renovering, der blev iværksat efter en indsamling i anledning af 200-året for stavnsbåndets ophævelse.

Her blev obelisken med relieffer og de fire kvindestatuer erstattet af nøjagtige kopier.