©  Foto:

Frøslev Plantage

Frøslev Plantage er et større plantageområde (1200 ha) i det tidligere Bov Kommune.
Tilplantningen fandt sted i årene fra ca. 1883 til 1900 på dele af Frøslev Sand, som dengang var et øde og vildt hede- og klitområde. De private dele af plantagen er plantet fra 1930´erne.

Området er geologisk set dannet i to perioder. Første kapitel var i slutningen af den sidste istid for ca. 12.000 år siden.
Frøslev Sand lå dengang lige foran gletscheren, der dækkede det meste af Jylland og Øerne. Klimaet var arktisk, koldt og barskt, og vinden havde frit spil med det fine sand.
Da isen trak sig tilbage, fordi klimaet blev varmere, groede Frøslev Sand til meget egekrat.
Bronze- og jernalderens befolkning ryddede egeskoven og udnyttede de lette jorder til agerdyrkning og græsning.
Omkring år 8-900 blev klimet koldere. Lndbrugsdriften ophørte, og områdets befokning forsvandt. Denne periode blev andet kapitel af områdets dannelseshistorie.
På et tidspunkt forsvandt vegetationen over et større område, antagelig efter en hedebrand. Vinden fik frit spil og flyttede igen rundt på sandet. Den nuværende overflade med klitter og "klimper" blev dannet.

Plantagen idag:
Udefra kan plantagen virke mørk, flad og ensformig. Indenfor åbner sig imidlertid en anden verden. Der er klitlandskaber med græs og lyng, nåle- og løvtræsbevoksninger i forskellige aldre og typer, brandbælter og små vådområder.
Dette varierede landskab giver gode mulighed for føde og skjul for dyrelivet. I plantagen findes kronvildt, dådyr og rådyr samt ræv, grævling og hare.
Fuglelivet er nåleskovens fugle, f.eks. kan man se sortmejse og fuglekonge og med lidt held sortspætte, ravn, duehøg og natravn. Plantelivet på hede og klit er forskellige græsser, lyng og revling.

Der er afmærket 3 forskellige ture i området.
Frøslevlejren rundt har en længde på 2,2 km (rød tur)
Frøslev Lyngpolde-turen har en længde på 5,5 km (gul tur)
Sandgårdturen har en længde på 3,7 km (gul tur)