©  Foto:

Frueskoen

Frueskoen er Nordeuropas største orkideart. Den blomstrer hvert år fra omkring Grundlovsdag og kun i ca. 2 uger.

På en skrænt i Bjergeskoven (nordvest for Skørping by) findes det eneste voksested for vores største orkidé - Frueskoen.
Den blev fundet første gang i 1880, men blev næsten udryddet af ubetænksomme personers plantejagt.

Frueskoens fremtid er helt afhængig af de foranstaltninger, man gør, for at bevare den her på stedet - beklageligvis er det nødvendigt med hegnet rundt om, men med de pleje-foranstaltninger, der nu bliver gjort, ser det ud til, at det lykkes at få flere og flere i blomst hvert år.

Find Frueskoen på Rebild Bakker kortet, punkt nr. 20, nord for Rebild by.

Alle arter af orkidéer er fredet.

Læs mere om Frueskoen