©  Foto:

Fugletårnet på Knudshoved

Fra fugletårnet får du en fantastisk udsigt over Østerø Sø og det er et ideelt udsigtspunkt til at spotte fugle. Fugletårnet på Knudshoved ligger i et internationalt beskyttet Natura 2000-område, hvilket betyder at hele det omkringliggende område er fredet, her i blandt søen.

Fra P-pladsen kan man ad en natursti gå til fugletårnet ved Østerø Sø uden at forstyrre fuglene. I tårnet er der plancher over de mest almindelige fugle. Der er mulighed for at se hættemåger, fjordterner og klyder samt massevis af ænder, svaner og gæs.

Søen og de omkringliggende strandenge er af stor betydning som yngle- og fourageringsområde for mange ande- og vadefugle.

Fugle, der trækker sydpå, kommer ofte til stedet, blandt andet fordi de følger broen, når de skal krydse Storebælt. Ved den gamle færgehavn er der om efteråret gode muligheder for bl.a. at se musvåger på deres vej mod syd.

Hele området er fredet og den centrale del omkring Østerø Sø er internationalt beskyttet Natura 2000-område, som betyder, at der er strenge krav til bevarelse af naturen.

Der er i området flere forskellige vandreruter og stier. Vær opmærksom på, at der i ynglesæsonen er begrænset adgang ad "tværgående" forbindelsesstier. Året rundt er der fuld adgang på den lange rute, der er ca. 4,6 km.