©  Foto:

Furreby Kirke

Furreby kirke er bygget omkring år 1200 i typisk romansk stil. Den er bygget af store tilhugne granitkvadre, og ligger trods sin beskedne størrelse, majestætisk på toppen af Furreby bakke.

Tårnløs romansk landsbykirke i Furreby

Kirken har ikke tårn. Klokken er anbragt i en klokkestabel syd for kirken. Det må formodes at klokken oprindelig har hængt i den i 1571 nedlagte kirke i Kettrup. Selve kirkeskibet er blevet forlænget mod vest i 1937. Altertavlen er fra renæssancetiden og i 1860 er sat en lille kopi af Thorvaldsens Kristusfigur.

Den oprindelige alterudsmykning fra katolsk tid står nu på Vendsyssel Historiske Museum i Hjørring. Alteret er et kvaderstens-alter. Midt i alteret findes et relikviegemme. Relikviet er et lille stykke træ, som skal symbolisere Kristi kors. Det er et typisk katolsk relikvie, og stammer således tilbage fra før-reformatorisk tid i Danmark - fra før 1536.

Døbefonten er en romansk granitfond hvis dybde vidner om, at børnene tidligere blev neddyppet helt i dåbsvandet. Prædikestolen er sengotisk. Alterstager samt lysekroner er skænket til kirken i 1928. Kirkeskibet - en brig - er skænket kirken i 1909. Kirken har ikke elektrisk belysning, men når de mange levende lys er tændt, giver det en helt særlig stemning.

Gudstjeneste

Der afholdes gudstjeneste i kirken på de store højhelligdage - jul, påske og pinse, samt i sommer-månederne på udvalgte søndage. Der afholdes tillige mange bryllupper i kirken. Kirken er normalt ikke åben for besøgende. Se evt. Løkken Storpastorats hjemmeside eller på www.sogn.dk for yderligere oplysninger om kirken.