©  Foto:

Gåsestenen

Gåsestenen er trods navnet ikke en sten med gæs på, men en rundhøj og jættestue. Til gengæld har den øverste sten form som et stort gåseæg.

Gåsestenen er navnet på en rundhøj og jættestue fra bondestenalderen. Det pæreformede kammer består af 7 bæresten med 2 dæksten. Gangen munder ud mod øst og er lavet af to bæresten overfor hinanden med en dæksten over. På kammerets nordlige overligger er der mindst to skåltegn. Skåltegn er fordybninger på 5-10 cm, der anses for at være et symbol på kvindelig frugtbarhed eller måske et soltegn. De fleste skåltegn, regner man med, er fra bronzealderen

Der er fundet nogle få skeletrester, flinteredskaber, rav og keramik fra forskellige tidsaldre ved udgravning og restaurering i 1954.

En jættestue er et gravmonument af store sten. Som århundrederne gik, forsvandt mindet om dem som gravmonumenter, og folk troede, at jætterne havde bygget dem. Jættestuerne er alle bygget over en forholdsvis kort årrække i bondestenalderen omkring 3300 f.Kr. Herefter har de været brugt til flere begravelser gennem århundreder, også ind i bronzealderen. Der kan derfor være fund fra mange tidsaldre.

En jættestue består af et kammer og en gang, der fører ind til kammeret. Oprindeligt har alle jættestuer været dækket af en høj af jord med randsten i kanten, men ofte er dele af eller al jorden væk som følge af vejr og vind, pløjning eller gravrøvere; eller måske en kombination af de dele.

Nogle jættestuer er så store at man kan stå oprejst i dem, nogle har flere kamre, andre er af mere beskedne dimensioner.

Du kan se mere om jættestuen på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside:

http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/5360/

 

KØRSELSVEJLEDNING:

Fra rute 162 drejer man ned ad Emmelevvej ved Danish Agro. Følg Emmelevvej gennem Emmelev, den kommer til at hedde Pugholmvej. For enden af Pugholmvej fortsætter man til højre ad en markvej. Gåsestenen ligger på venstre side

Vær forberedt på ujævnt terræn og evt. brændenælder.