©  Foto:

Gamleborg Almindingen

Gamleborg i Almindingen er kongens ældste borg på Bornholm. Den er placeret på en svært tilgængelig klippeknude på kanten af Ekkodalen.
Borgplateauet er omkranset med kraftige jordvolde, og fra omkring 1100 er borgen yderligere forstærket med en massiv granitstensmur.
De ældste fund på borgen stammer fra 900-årene, mens de fleste fund hører hjemme i tiden omkring 1100. Midt i 1100-tallet opgives Gamleborg til fordel for Lilleborg, der ligger placeret ca. 700 m længere mod nordvest.