VisitDenmark

Genforeningsstenen i Skjern

Sydvestlige kant af legepladsen i anlægget ved Kirkeskolen / Fredensgade.

Blev i 1921 oprindeligt opstillet overfor Banegårdspladsen i Skjern, på det sted hvor Skjern Centeret i dag findes. Stenen er senere flyttet til anlægget.

Inskription på stenen:

SØNDERJYLLAND
1864  -  1920
DE FALDNE FRÆNDER
SKAL DANMARK HÆDRE
DE LØFTED ARVEN
FRA FALDNE FÆDRE
VOR TABTE ODEL
ER ATTER VUNDET
JEG RÆKKER KRANSEN
AF DANMARK BUNDET

Genforeningen i 1920, hvor en del af det gamle hertugdømme Sønderjylland blev forenet med Danmark efter en folkeafstemning, var præget af et stort folkeligt engagement. Det var ikke kun i de større byer, men også i talrige landsbyer over hele landet, at man ved at rejse en sten eller et andet mindesmærke udtrykte sin glæde over "den tabte datters hjemkomst".