©  Foto:

Genforeningsstenene Skodborg

I anlægget i Skodborg findes to genforeningsminder. 

På Valdemarsdag den 15. juni 1928 blev genforeningsstenen i Skodborg indviet. Stenen er udformet af Vejen-billedhuggeren Niels Hansen Jacobsen og lavet som en stendysse, hvor en stor sten hviler på tre mindre. I overliggeren er der slebet en halvcirkel ud, og her er inskriptionen lavet. Bemærk også, at der på bagsiden er indsat 4 årstal: 1864, 1914, 1918 og 1920. ( For henholdsvis Nederlaget ved Dybbøl, start på 1. verdenskrig, slut på 1. verdenskrig og Genforeningen). 

Sammen med stendyssen er der sat to grænsepæle. 

Desuden findes der foran Nørrevang, Nørregade 6 i Skodborg en mindesten rejst af den lokale mejeribestyrer i 1936. Oprindeligt stod den i Skodborg Mejeris have. Senere (1994) er stenen flyttet til Nørrevang. Stenens tekst stammer fra Michael Rosings digt Der er håb i vort bryst.