©  Foto:

Gersdorffslund

Ved den østjyske færge- og havneby Hou ligger en herregård med en historie, som går tilbage til 1600-tallet. Herregården er privat og lukket for offentligheden, men det er muligt at køre, gå eller cykle forbi den på Gersdorffslundvej.

Herregård ved Hou

Ved afslutningen på en krig mellem Danmark og Sverige i 1658-60 måtte Danmark afstå Skåne, Halland og Blekinge, og privat jord i Skåne blev givet i bytte til svenskerne for Bornholm. En af dem, der måtte afstå jord, var den højtstående embedsmand, rigsdrost Joachim Gersdorff. Som erstatning fik han en del jord i Østjylland – nærmere bestemt Odder. Gersdorff døde året efter i 1661 og jorden blev delt mellem arvingerne. Af sin part oprettede Magrethe Gersdorff, der i 1672 var blevet gift med dronningens kammerherre Gregorius Rathlou, en hovedgård og gav den navnet Gersdorffslund. Hun oprettede samtidig den nærliggende herregård Rathlousdal ved Odder. Rathlousdal og Gersdorffslund var derefter en del af samme gods helt frem til 1921, hvor Gersdorffslund blev frasolgt. Det var et markant gods på helle 700 hektar, hvor Gersdorffslund i dag består af 187 hektar. I dag er Gersdorffslund ejet af Jens Gammelgaard.

Godset ejede al jord omkring Hou, og fungerede nærmest som et lille samfund med eget mejeri, smedje, sadel- og karetmager samt andre håndværksfag.

 

Bygningen

Godset Gersdorffslund ligger i dag smukt med udsyn til mark, skov og hav, lige vest for Hou. Den oprindelige hovedbygning var opført i bindingsværk, men denne brændte ned i 1700-tallet. Den nuværende hovedbygning blev opført i 1854 i klassicistisk stil – en elegant hvidpudset bygning med rødt tegltag og en høj kælder. I forbindelse med hovedbygningen ligger også et større antal nyere avlsbygninger samt et par kampestensbygninger fra starten af 1800-tallet.

 

I nærheden af herregården

Fra Gersdorffslund kan du følge Vestergade mod øst i få hundrede meter for at komme til færge- og lystbådehavnen ved Snaptun. Her er der spisesteder, ishuse og indkøbsmulighed. Et par hundrede meter mod syd ligger den fine skov Ravnskoven ned mod havet, hvor det kan anbefales at gå en rundtur. Og lige nord for Gersdorffslund ligger indkørslen til det historiske voldsted Bjørnkær.

På denne side kan du finde inspiration til oplevelser ved Hou.

 

Flere historiske attraktioner

Kystlandet byder på mange spændende historiske attraktioner. Fra oldtid til industrihistorie. Fra museer til bygningsværker og attraktioner i naturen. På denne side kan du finde inspiration til historisk interessante oplevelser nær Horsens, Odder og Juelsminde.