©  Foto:

Ginnerup Kirke

Ginnerup Kirke er opført i 1100-tallet i den romanske periode. Kirken er en kridtstenskirke som mange of de andre kirker på djursland.

I dag er det dog kun skibet som er i den romanske stil. I slutningen af middelalderen, i den sengotiske tid, blev det originale kor revet ned og erstattet af det nuværende kor, som går i ét med skibet.

Kirkens altertavl er fra renæssancens og ble udført i omkring år 1600, men selve maleriet er dog fra 1875.

I 1907 blev der fundet spor af kalmalerier i hvælvingerne, men da de var i dårlig stand, blv de kalket til igen.

Sognets præster havde indtil 1803 tilhørt den samme slægt i 300 år..

Kirken, som i dag er skjult bag skov har oprindelig fungeret som sømærke for sejlere på sundet.

Åbent efter aftale med graver mellem 8-16