©  Foto:

Gloslunde Kirke

Kirken er opført af røde mursten, som er overkalkede.

Klokkestabel vest for skibet af egetømmer fra 1430.

Prædikestol fra først i 1700-tallet.

Gammel altertavle i våbenhuset, - den nuværende med et maleri af F.C. Lund fra 1872.

Kirken kan beses når graveren er på kirkegården. Normalt daglig.

Sognepræst Henrik Gade Jensen tlf. 54944180.