©  Foto:

Gøttrup Kirke

Gøttrup kirkes skib og apsis er opført af granitkvadre i 1100-årene og indviet til Sankt Laurentius. Af oprindelige romanske vinduer er bevaret et i apsis og et tilmuret i korets nordmur, medens de øvrige vinduer er blevet udvidet.

Tårnet og våbenhuset er blevet tilbygget i senmiddelalderen, ca. år 1500. Klokken er fra samme tid og har følgende inskription: "Hil dig havets Stjerne, Jesus Nazaræeren, Jødernes konge, Sankt Laurentius".

I det indre er den smukke døbefont samt kor- og apsis buerne bevaret fra opførelsestiden. Korbuens to kragsten er af vidt forskellig form, hvad der virker ejendommeligt på en nutidig betragter, men som man har set anderledes på den gang.

På den nordre findes en ejendommelig liggende fremstilling af en menneskeskikkelse med udbredte arme.

Altertavlen med de udskårne drengefigurer er fra 1585. Dens primitivt malede Kristusfigur er i 1989 atter kommet frem, efter at den i en årrække havde været dækket af et krucifiks, der nu hænger på skibets syd væg.

Prædikestolen fra 1579 har herlige naive udskårne billeder af dyderne.

På hver sin side af døren til våbenhuset er indmuret en gravsten fra henholdsvis 1625 og 1629.

De blev pudsigt nok i en periode brugt som trappesten på Gøttrup Nørregård, der har været kirkeejer, men blev i 1922 bragt tilbage til kirken og indmuret.

Fra kirkegården er der vid udsigt bl.a. til nabokirken i Kettrup. 

I dag 
Kirken har et mindre orgel med seks stemmer. Altertæppet har sin egen lille historie, da det er lokalt designet og fremstillet af folk fra sognet - mange har syet lidt på det.

Kirken blev restaureret og malet i 1988, og hen over de sidste ca. 20 år har forandringerne i høj grad drejet sig om anlægning af kirkegård bl.a. med brosten og med placering af plænebegravelser nord for kirken og ny trappe indgang i syd diget.