©  Foto:

Graasten Slot

Graasten Slot er mest kendt som sommerresidens for den kongelige familie. 

Det første Graasten var et lille jagtslot, opført i midten af 1500-tallet. Efter slottet nedbrændte i 1603 opførtes et nyt slot, der højst sandsynligt har ligget hvor den nuværende Graastens sydfløj er placeret.

Kort før år 1700 byggede storkansler Frederik Ahlefeldt et vældigt barokslot, der imidlertid brændte i 1757. Det eneste der blev reddet var slotskirken. Det nuværende Graasten Slot stammer således fra 1759, hvor en ny sydfløj blev opført og fra 1842 hvor midterbygningen blev bygget.

I 1935 blev brugsretten til slottet overdraget til daværende Kronprins Frederik og Kronprinsesse Ingrid, senere Kong Frederik IX og Dronning Ingrid. Dronningen besad en stor interesse for blomster og var personligt inde over planlægningen af blomsterhaven ved Graasten Slot frem til hendes død i år 2000. Interessen for blomster blev videreført af hendes datter H.M. Dronning Margrethe II.

Der er ikke offentlig adgang for publikum i slottets bygninger, med undtagelse af Graasten Slotskirke, der har særlige åbningstider.

Sommerresidens
Når kongefamilien har residens på Graasten Slot er området lukket for offentligheden og der er således ikke adgang for publikum i Graasten Slotshave- og Kirke; Slotskirken er dog stadig åben i forbindelse med sommerens aftensang mm.

Vagtafløsning
Når slottet er beboet, går et royalt splitflag til tops i stangen på slottets klokketårn og den Kongelige Livgarde stiller op til bevogtning. Hver dag foregår der vagtafløsning af den Kongelige Livgarde. Vagten udgår fra Det Gule Palæ, Ahlefeldtvej 5, hvor garderne stiller op ca. kl. 11.30. Herfra marcheres der gennem Gråsten via Borggade, Torvet og Slotsgade til slottet, hvor vagtafløsningen sker kl. 12.00.

Fredags koncert
Når H.M. Dronning Margrethe II er i residens på slottet, deltager den Kongelige Livgardes Musikkorps i fredagens vagtskifte, hvorpå der gives en lille koncert i slotsgården.

Abdiceringen i 2024

Under nytårstalen 2023 bekendtgjorde H.M. Dronning Margrethe II sin abdicering og den 14 januar 2024 fik Danmark et nyt kongepar i form af Kong Frederik X og Dronning Mary. Deres konkrete planer for sommerophold på Graasten Slot er endnu ikke offentliggjort. Hvad angår Dronning Margrethe II's planer for sommerferien afventer vi den officielle udmelding.