©  Foto:

Gravhøjene ved Skærup

Fra Rastepladsen Skærup Øste fører en trappe op til en 3400 år gammel bronzealdergravhøj, Gravhøjene ved Skærup. Gravhøjen blev fundet 1992 ved landsbyen Tårup ved anlæggelsen af ny motorvejsdel fra Lillebæltsbroen til E45 og derefter flyttet til Skærup.

Ved anlæggelsen af en ny motorvejsdel fra Lillebæltsbroen til E45, stødte man i 1992 på en stor overpløjet gravhøj ved landsbyen Tårup. Højen viste sig at bestå af en 3.400 år gammel bronzealderhøj, bygget ovenpå en gammel stenalderhøj - Gravhøjene ved Skærup.

Af trafikale hensyn måtte man flytte højen og den fik sin blivende plads ved Skærup Rasteplads Øst. Ved genopførelsen blev højen delt i de to dele, således at højene kan beses hver for sig.

Du kan læse mere om fortidsminderne på den plancheudstilling, der er opstillet ved gravhøjene.