©  Foto:

Gravlev Kilde

Ved foden af kirkebakken i Gravlev springer en kilde. I dag er Gravlev Kilde en stor, smuk bassinkilde. Fra udsigtspunktet, ca.15-20 meter oppe, er kilden et fabelagtigt syn, krystalblå med vandet pulsende op i bunden, om end bassinet engang er skabt ved gravning efter vejmateriale. 100-150 liter i sekundet løber ud i Gravlev Sø, hvilket gør kilden til en af Danmarks største.

Gravlev Kilde har haft en omtumlet tilværelse. Den er måske årsag til at kirken blev bygget netop her i 1100 tallet. Kilder var ofte hellige steder i oldtiden, så her kan have ligget et gudehov, et tempel for de nordiske guder. Kirken har måske meget praktisk afløst hovet, i alt fald er mange kirker beliggende påfaldende nær en kilde. I middelalderen fungerede kilden som helligkilde.
Hovedvejen blev i 1938 anlagt oven på kilden, hvis udspring blev presset mod øst. Kilden fødte gennem et halvt århundrede et dambrug.
Det smukke "naturlige" kildefelt nedenfor bassinet og den snoede kildebæk er resultat af et naturgenopretningsprojekt, som Naturstyrelsen gennemførte i 1995.

Men kildevandet løber uanfægtet, til glæde for sjældne smådyr, ørreder, isfugle, bjergvipstjerter og vandstære. Hvis man besøger kilden en stille vinterdag, kan man se havørrederne gyde i kildebækken.

Find Gravlev Kilde på Rebild Bakker kortet, punkt nr. 32, Vest for Gravlev Sø, i Gravlev by.
Det er muligt at parkere på parkeringspladsen ved siden af kilden.

Tekst af Naturstyrelsen. Læs mere fra Naturstyrelsen her.

GPS-koordinater:

DMS 56°50'45.2 N 9°49'00.9 E

DD 56.845839 9.816917