©  Foto:

Grurup Kirke, Sydthy

Grurup Kirke ligger på et bakkedrag i det lille sogn syd for Bedsted på vejen til Hurup.

Det er en kullet kirke med romansk kor og skib af granitkvadre.

Kirken har tidligere haft et tårn, som er fjernet i 1696. I stedet er nu en klokkestabel muret sammen med korets østgavl.

Grurup Kirkes våbenhus er fra 1936.

Alteret har i forsiden en halvrund granitsten. Altertavlen er en såkaldt lutheransk fløjalter fra 1600 tallet. Der er isat nye billeder i 2007 malet af Mogens Hoff. Motivet er Kristi opstandelse med kvinderne ude ved graven.

Den gamle altertavle med korsfæstelsesmotiv  malet af Thøger Trane i 1711 er nu ophængt på skibets sydmur.

FOTOS: Niels Clemmensen