©  Foto:

Gudhjem og Nørresand Havn Bornholm

Maximum opholdslængde: (ingen) Gudhjem havn består af 2 havne: N.-lige Havn (Nørresand Havn) med vand dybde 3,6 meter og Gudhjem S.-lige havn (Gudhjem Havn), Gældende for begge havne: Anløbes dag og nat under hensyntagen til vind, strøm og sigtbarhed. Ikke ved pålandsblæst. Kompasmisvisninger forekommer, og hård strøm i forbindelse med dårlig sigt kan være farlig. Hammerodde, Christiansø og Svaneke Fyr vejleder ved anduvningen. I roligt vejr går en let overfladestrøm i Østersøen mod Sundet og bælterne, omkring Bornholm i WSW-lig retning. Ved blæst følger strømmen normalt vindens retning, men helt uberegnelige afvigelser kan forekomme og skabe vanskeligheder flere steder. SW-lig blæst kan sætte hård strøm mod Sandhammaren på Skånes SE-pynt. NW-lig kuling sætter hård S-gående strøm ved Hammeren. Bemærk, at vinden ofte er friskere på læsiden af Bornholm end på luvsiden. Gudhjem S-havn: Havnens fyrbåker, der viser ind i 202 grader, slukkes når havnen ikke kan besejles. Om dagen vises dette ved en rød kugle på N-molens flagstang. Havnen er kortvarig lukket ved Christiansø- fartens både afsætning af passagere i indsejlingen til havnen, dette markeres ved hejsning af rød kugle ved N-molens flagstang. Strømmen i anduvningsfarvandet følger overvejende vindens retning, dog kan der også opstå uberegnelige strømhvirvler mellem skærene foran havneindløbet. Kastevinde forekommer. Gudhjem N (Nørresand):

Anløb om natten forudsætter, at havnens ledefyr er tændt. I tiden 1. april - 1. august sker dette kun, når anløb ventes, evt. efter forudgående aftale med havnefogeden. Ved nord og nordøst og øst over 10 sekund meter lukkes havneporten i sydhavnen. Fyret slukkes og rød ballon hejses.