©  Foto:

Guidede ture ved Bovbjerg Fyr og Klint

De mange frivillige på Bovbjerg Fyr har stor viden om fyret, områdets historie og geologien ved Bovbjerg Klint.

Grupper kan bestille en guidet tur og dykke helt ned i for eksempel:

- Bovbjerg Fyrs historie
- Bovbjerg Fyr under besættelsen
- Kystsikring
- Strandinger
- Mindesmærker på Bovbjerg 

Pris: Kr. 700 kr. for 1 time. Kr. 1.000 kr. for 1-2 timer.

Kontakt fyrmoster Lene Christiansen på 2613 5617 eller bovbjergfyr@ferringby.dk