©  Foto:

Gunderslev Kirke

Gunderslev Kirke ligger kun nogle få hundrede meter fra Skelby, men er adskilt fra denne ved Susåen, som flyder forbi nedenfor kirkegården.

Nordre korsarms gavl har et smukt blændingssystem, men det er først og fremmest kirkens inventar, der er værd at se. Det præges af Abel Schrøder den Yngre, som er mester for altertavlen, korgitteret, døbefonten og prædikestolen.

Kirken var knyttet til herregården Gunderslevholm og er derfor en herregårdskirke. Den er derfor meget rig på gravminder bl.a. over Christoffer Gøje og Birgitte Bølle.
Kirkestokværket er malet i oprindelig okseblodsfarvet.

Der er fundet kalkmalerier i nordre korsarm.