©  Foto:

Gundersted Kirke

Besøg Gundersted Kirke, der er en klassisk landsbykirke med en lang historie.

Døbefonten i Gundersted Kirke er fra 1100-tallet, ligesom den oprindelige kirke, mens alterbilledet er fra 1912, udført af Frantz Schwarts. Billedet viser Jesus i Getsemane Have, fordybet i inderlig bøn.

Umiddelbart ses en trøstende engel, der skærmer Jesus, men i englens hår gemmer der sig også noget, som minder om en djævle skikkelse, måske som kunstnerens bevidste illustration af den fristelse, som også Jesus måtte kæmpe mod.

Kirken er almindeligvis åben i dagtimerne tirsdag-lørdag.