©  Foto:

Gurreby Kirke

Gurreby Kirke er senromansk og har kun fået tilbygget et gotisk våbenhus og en tagrytter.

Prædikestolen er fra ca. 1605. Stoleværket er delvist fra 1500. Korbuekrucifikset er fra 1300 og sidder på det oprindelige korstræ.

Adgang til kirken kan ske ved henvendelse til graveren på kirkegården.