©  Foto:

Halling Kirke

Halling Kirke har som mange andre djurslandske kirker haft en forgænger. Halling Kirke, som den står i dag, er bygget på grundlag af opmålings- og konstruptionstegninger fra Nationalmuseet.

Kirken har mange fællestræk med Skader Kirke, som begge er bygget i samme periode og som er typisk for jyske, romanske landsbykirke fra 1100-tallet.

Halling Kirke har formodentlig været i så dårlig stand at man valgte at nedbryde den i 1879, men den nye kirke er opført samme sted og den er inddelt på samme måde som den tidligere kirke.

Tårnet blev tilføjet i 1942 og det var samtidig at daværende våbenhus blev omdannet til ligkapel.

Halling Kirke fremstår som en romansk landsbykirke, som er bygget i røde mursten der ellers ikke er typisk for de flester romanske kirker, men kirken har stadig beholdt nogle elementer, såsom granitsokkelen som er sat af kvadre fra den gamle kirke.

Nøglen kan lånes. Se opslag ved kirken.