©  Foto:

Halsskov Færgehavn (Vandsportscentret)

Halsskov Færgehavn – Vandsportscenter i Verdensklasse

Visionen er, at omdanne den gamle færgehavn i Halsskov til et vandsportscenter i verdensklasse.

Halsskov Færgehavn har stort set ligget uudnyttet hen, siden Storebæltsbroen kom til i 1998 og færgefarten ophørte. Det skal der laves om på. Derfor har Korsørudvalget indsat sig for at udvikle området. Det blev således besluttet at lancere området som et ’vandsportscenter i verdensklasse’. 

Det nye vandsportscenter skal både tiltrække de bedste af de bedste inden for vandsport, og samtidig være base for dem der ikke nødvendigvis deler samme ambitionsniveau. Det skal være et omdrejningspunkt for alle vandsportsinteresserede, der kan mødes og opleve vandets muligheder.  Den prisvindende og internationalt anerkendte arkitekt Julien De Smedt, har fået til opgave at sætte sit præg på forvandlingen med hans visionære bud på indretningen og udformningen af det nye vandsportscenter.

”Der skal være strand, der skal være udspringstårn, der skal være klatrevæg, der skal være kabelbane til surfing, der skal være faciliteter til dykkerne under vandet, der skal være kajakpolo, der skal være løbesti, der skal være BMX-bane”, fortæller Rudi Saltofte Olesen, der er projektudvikler i Slagelse Kommune.

Med i planerne er også ambitionen om et 27 meter højt udspringstårn med tilhørende klatrevæg. 

Det skal være ”in” at være i Korsør for erhverv, turisme og ikke mindst for det stigende antal stolte korsoranere.

 Vandsportscentret vil indeholde: 

 1. Toiletbygning med omklædningsrum og udendørs bad.
 2. Udlægning af 0,5 meter sand samt etablering af 3 stk. beachvolley baner, gerne således at der også kan spilles strandhåndbold på arealet.
 3. Trampestier opgraderes, så de bliver brede nok til barnevogne mv.
 4. Den asfalterede vej og parkeringsplads istandsættes.
 5. Opsætning af bord og bænke, skraldestativer og infotavler.
 6. Etablering af de første 7 meter af et udspringstår med klatrevæg mv.   
 7. Etablering af en promenadesti langs campingpladsen ud til spidsen af molen, hvor der etableres kikkert og bænke.
 8. Etablering af adgang til vandet med trappe og flydeplatform i vandet
 9. Ansøgning om blå flag strand og etablering af de fornødne forhold
 10. Ansøgning til Trygfonden om bevilling til et bemandet livredertårn for sommeren 2017.
 11. Cykelrute fra Korsør centrum til færgehavnen gøres trafiksikker, og der skiltes