©  Foto:

Hanning Kirke

Romansk tufstenskirke med senmiddelalderligt våbenhus og tårn tilbygget i 1939. I korets sydmur er der en tilmuret præstedør, og i den en runesten, der ifølge teksten er udført af "Tues søn over sin moder Gyde". Prædikestol, med tilhørende himmel såvel som den søjleind-delte altertavle, stammer fra renæssancen.