©  Foto:

Hanstholm Havn

Danmarks største konsumfiskeri havn er Hanstholm Havn.

For 100 år siden var Hanstholm et lille fiskerleje med nogle få huse på toppen af holmen. I 1917 blev det besluttet at bygge en havn på stedet.

Der var store planer for fremtiden, men havneprojektet gik helt i stå under 2. Verdenskrig, da tyskerne forvandlede byen til en fæstning.

Holmboerne måtte vente i 50 år, inden havnen blev indviet i 1967.

Danmarks største fiskerihavn målt på konsumfisk (værdien af landede fisk). Den samlede kajlængde udgør 4,5 km.

Alle i Hanstholm Havn hjemmehørende kuttere har kendingsbogstavet T eller HM.

På hverdage er der fiskeauktion kl. 06:45 i auktionshallen på Auktionsgade 11. Husk varm påklædning og varmt fodtøj - hele året.

Havnen er en arbejdsplads med mange aktiviteter (truckkørsel m.v.)og derfor skal man udvise stor forsigtighed ved færdsel på havnen, og unødig færdsel bør undgås.

Der sejles havfisketure til det "Gule Rev" fra havnen.

Hanstholm Røgeri er beliggende på havnen. I butikken kan købes røget og fersk fisk.