©  Foto:

Harre Kirke

Harre Kirke er en romansk kvaderstens kirke bestående af kor og skib. Kun et enkelt af kirkens oprindelige vinduer er bevaret på skibets nordside.
De to tilbygninger, tårn og våbenhus er opført i 1800-tallet. Tårnet med fire spidsgavle er fra 1869 og det erstattede et sengotisk tårn. Det er et tydeligt eksempel på den nyromanske stil, der var populær i slutningen af 1800-tallet.

Våbenhuset har siden 1931 fungeret som kapel, mens tårnrummet er blevet til forrum.
Korbuen er udvidet i 1888, kragstenene fra den oprindelige bue er genbrugt.

Alterbordet i renæssancestil er fra 1617 og viser fem af de seks dyder. Altertavlen er samtidig med alterbordet. Maleriet i storfeltet er formodentlig bekostet af Below på Spøttrup, ligesom det særprægede og smukke nadverbillede nedenunder. Det kan minde om spisesalen på Spøttrup.

Prædikestolen stammer fra 1621 og er udsmykket med korintiske søjler og arkade felter. Evangelistbillederne er malet i 1715.

I skibet hænger en krucifiksgruppe fra midten af 1600-tallet, hvor sidefigurerne og især englene virker alt for små i forhold til selve krucifikset.

To tavler, der viser kirkens præster fra 1534 til i dag hænger på nordvæggen. Det fortælles, at kirken blev spillet bort i et kortspil mellem Mogens Rosenkrands på Spøttrup og købmand Niels Rybjerg.

Ved en arkæologisk udgravning er det påvist, at kirkeanlægget i tidlig middelalder har været en del af en høvdingegårds højsal.

Kilde: De lokalhistoriske Arkiver i Salling, Fjends og på Fur