©  Foto:

Hasle lystskov Syd for Hasle by

Hasle Lystskov og Hasle Klinker skoven var oprindelig et strandmarksområde
I 1700-tallet var området udsat for kraftig sandflugt, der var en trussel mod landbrugsarealerne. Derfor blev området i perioden 1820-50 tilplantet med skov
Hasle lystskov drives med hensyntagen til dens rekreative værdi
Hasle lystskov er fredet for at sikre ejendommens nuværende tilstand.
Hasle Klinker skoven er i dag særdeles afvekslende og rummer mange minder om den ler- og kulgravning, der fandt sted de sidste ca.200 år. Rubinsøen , Smaragdsøen og Safirsøen er gamle , nu vandfyldte- kul eller lergrave
Det er tilladt at fiske i de 3 søer ( information på stedet- HUSK FISKEKORT)
Stierne indgår delvis i kyststinettet.